Kladenie
Druhy kladenia bridlicovej škridle
Staronemecke kladenie Staronemecké Divoke kladenie Divoké Supinove kladenie Šupinové
Univerzalne kladenie Univerzálne Divoke kladenie Nemecké Supinove kladenie Pravouhlé